Cam kết về thuế xuất khẩu và hàng rào phi thuế trong EVFTA

SHARE:

Cam kết về thuế xuất khẩu và hàng rào phi thuế trong EVFTA

Trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA), nội dung về những cam kết về thuế xuất khẩu và hàng rào phi thuế bao gồm: Trong Hiệp địn...

Ảnh hưởng mạnh bởi Covid-19, Việt Nam vẫn duy trì đà xuất siêu
Ngao hai cùi đã được phép xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc
Bộ Công Thương chính thức điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép các-bon cán nguội

Trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA), nội dung về những cam kết về thuế xuất khẩu và hàng rào phi thuế bao gồm:

Trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA), nội dung về những cam kết về thuế xuất khẩu và hàng rào phi thuế bao gồm:

Cam kết về thuế xuất khẩu
Việt Nam cam kết xóa bỏ hầu hết các loại thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu sang EU, và cam kết không tăng thuế đối với các sản phẩm quan còn lại (trong đó có dầu thô và than đá).

Cam kết về hàng rào phi thuế
–    Rào cản kỹ thuật đối với thương mại (TBT):
+    Hai Bên thỏa thuận tăng cường thực hiện các quy tắc của Hiệp định về các Rào cản kỹ thuật đối với thương mại của WTO (Hiệp định TBT), trong đó Việt Nam cam kết tăng cường sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong ban hành các quy định về TBT của mình.
+    Hiệp định có 01 Phụ lục riêng quy định về các hàng rào phi thuế đối với lĩnh vực ô tô, trong đó Việt Nam cam kết công nhận toàn bộ Chứng chỉ hợp chuẩn đối với ô tô (COC) của EU sau 5 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực;
+    Việt Nam cam kết chấp nhận nhãn “Sản xuất tại EU” (Made in EU) cho các sản phẩm phi nông sản (trừ dược phẩm) đồng thời vẫn chấp nhận nhãn xuất xứ cụ thể ở một nước EU.
–    Các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS):
Việt Nam và EU đạt được thỏa thuận về một số nguyên tắc về SPS nhằm tạo
điều kiện cho hoạt động thương mại đối với các sản phẩm động vật, thực vật.
Đặc biệt, Việt Nam công nhận EU như một khu vực thống nhất khi xem xét các vấn đề về SPS.
–    Các biện pháp phi thuế quan khác
Hiệp định cũng bao gồm các cam kết theo hướng giảm bớt hàng rào thuế quan khác (ví dụ về cam kết về cấp phép xuất khẩu/nhập khẩu, thủ tục hải quan…) nhằm tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai Bên.

BÌNH LUẬN

An Bien Software 0