Danh sách doanh nghiệp Algeria nhập khẩu nông sản

SHARE:

Danh sách doanh nghiệp Algeria nhập khẩu nông sản

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách doanh nghiệp Algeria nhập khẩu nông sản để các công ty trong nước quan tâm tham khảo, liên hệ. TÊN...

Danh sách doanh nghiệp Algeria nhập khẩu cà phê
Danh sách các doanh nghiệp TBN chuyên SX, XK vật tư y tế và khẩu trang
Danh sách các nhà nhập khẩu gạo của Thụy Điển
Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách doanh nghiệp Algeria nhập khẩu nông sản để các công ty trong nước quan tâm tham khảo, liên hệ.

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ

ĐỊA CHỈ

Số Điện thoại/ Fax / E-mail

SARL QUALITY FOOD

 

02 RUE OMAR YACEF

HAUTE CASBAH

ALGER    ALGERIE

Tel: +213 21 71 72 59

+213 555 79 80 85

Fax: + 213 21 71 72 59

Mobile : +213 792 867 467

E-mail : bouchenetoufik@yahoo.fr

FM PRODUITS

 

30 RUE HASSAN BENAMANE,SOURCES-B.M RAIS,  ALGER Tel.:   +213-21.54.49.57

Fax :  +213-21.54.49.58

E-mail    : fmproduits@hotmail.com

EURL CHAY

 

1216 – Logts Bt 31,

Local 07 Joilie Vue  – Alger

Tel.:   +213-21.77.29.55

Fax :  +213-21.23.16.00

E-mail    : contact@chay-dz.com

Tél :
Fax :

COMPLEX AGRO ALIMENTAIRE AZZOUZ

 

Zone Industrielle

22000 – Sidi-Bel-Abbès

Tel.:   +213-555 02 02 15

Fax :  +213-48 56 86 18

E-mail    : azzouz.aek@gmail.com

bellouati.bouazza01@gmail.com

EURL NEVAGA

IMPORT EXPORT

 

03 RUE TEDDIS HYDRA ALGER Tel.:   +213-21.60.18.48

+213-554 769 435

E-mail    : djamel.teggar@gmail.com

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria

BÌNH LUẬN

An Bien Software 0