Tải về

Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS)

SHARE:

Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) là tập hợp đầu tiên và duy nhất những quy định đa biên điều chỉnh thương mại dịch vụ thế giới. Được đàm phán trong vòng Uruguay, hiệp định được soạn thảo trong bối cảnh ngành dịch vụ đạt mức tăng trưởng nhanh chóng trong vòng 30 năm qua và đang có thêm nhiều tiềm năng phát triển nhờ cuộc cách mạng thông tin.

Chuẩn bị để ngành logistics Việt Nam đón đầu Công nghiệp 4.0
Công ty New Zealand tìm kiếm nhà cung cấp các sản phẩm nhôm, thép, cao su
Cắt giảm thuế xuất nhập khẩu theo CPTPP: Không là phao cứu sinh cho doanh nghiệp

Version
Download0
Stock
File Size218.00 KB
Create Date11/12/2018
Tải về

Hiệp định chung về thương mại dịch vụ bao gồm ba phần: văn bản chính của hiệp định nêu ra những nghĩa vụ và quy định chung, phần phụ lục bao gồm các quy định được áp dụng cho các lĩnh vực khác nhau và các cam kết cụ thể của các nước nhằm đảm bảo mở cửa thị trường nội địa, kể cả những chỉ dẫn đối với trường hợp các nước tạm thời từ bỏ nguyên tắc không phân biệt đối xử, nền tảng của điều khoản tối huệ quốc.

BÌNH LUẬN

An Bien Software 0