Tải về

Nghị định số 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

SHARE:

Version Download6 Stock∞ File Size979.73 KB Create Date11/12/2018 Tải về Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một...

Việt Nam ban hành Nghị định quy định biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi trong CPTPP
Thực thi Hiệp định EVFTA: Gia tăng áp lực về phòng vệ thương mại
Sắp diễn ra triển lãm quốc tế về máy móc, thiết bị công nghiệp chế biến gỗ 2019

Version
Download6
Stock
File Size979.73 KB
Create Date11/12/2018
Tải về

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 147/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.
Các Nghị định được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 147/2018/NĐ-CP là:
- Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải
- Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
- Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển
- Nghị định số 114/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
- Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
- Nghị định số 111/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển.
Nghị định 147/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký – 24/10/2018.

BÌNH LUẬN

An Bien Software 0