Tải về

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030”.

SHARE:

Version Download0 Stock∞ File Size3.81 MB Create Date11/12/2018 Tải về Hải Phòng, thành phố Cảng, cửa chính ra biển của miền Bắc, một cực tăng t...

Bộ Công Thương: Nỗ lực chuyển hướng cho hoạt động xuất khẩu nông sản
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường CPTPP: Đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe
Danh sách doanh nghiệp Algeria nhập khẩu nông sản

Version
Download0
Stock
File Size3.81 MB
Create Date11/12/2018
Tải về

Hải Phòng, thành phố Cảng, cửa chính ra biển của miền Bắc, một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế động lực phía Bắc. Vị trí địa lý cùng hệ thống giao thông đường thuỷ, đường bộ, đường sắt, sân bay, cảng biển quốc tế đang dần được hoàn thiện, tạo ra cơ hội giao lưu phát triển kinh tế, thương mại và dịch vụ du lịch. Bên cạnh đó, Hải Phòng còn có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn đa dạng với núi, rừng, biển, đảo kết hợp bản sắc văn hoá độc đáo của cư dân miền biển, con người cởi mở… là những điều kiện thuận lợi cho du lịch phát triển. Ngành Du lịch Hải Phòng đã và đang đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu tại chỗ, nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân, đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế.
Thời gian qua, mặc dù du lịch Hải Phòng đã có những bước phát triển, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh cũng như kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Chính vì vậy, để phát triển du lịch Hải Phòng thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 về “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030”.

BÌNH LUẬN

An Bien Software 0