Tải về

Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 27/01/2011 phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020

SHARE:

Version Download0 Stock∞ File Size63.50 KB Create Date11/12/2018 Tải về Việc phát triển một khu vực dịch vụ hiệu quả và có tính cạnh tranh quốc ...

Thái Lan áp thuế chống bán phá giá với ống dẫn bằng sắt, thép của Việt Nam từ 6,97%-51,61%
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường CPTPP: Đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe
Khó khăn do Covid-19, cả nước vẫn xuất siêu 2,8 tỷ USD

Version
Download0
Stock
File Size63.50 KB
Create Date11/12/2018
Tải về

Việc phát triển một khu vực dịch vụ hiệu quả và có tính cạnh tranh quốc tế là điều đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia của Việt Nam. Nếu thiếu điều đó, các ngành công nghiệp hướng vào xuất khẩu của Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi cạnh tranh trên thị trường thế giới. Một khu vực dịch vụ hiệu quả cũng sẽ thu hút thêm đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
Nhằm phát triển khu vực dịch vụ hiệu quả, đạt chất lượng và năng lực cạnh tranh quốc tế; phát triển các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng lớn, có sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cao phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo tăng trưởng bền vững và dần từng bước chuyển sang nền kinh tế tri thức, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 27/01/2011 phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020, trong đó, xác định các mục tiêu cụ thể trong tăng trưởng khu vực dịch vụ đến năm 2020; xác định các định hướng chiến lược, phân kỳ, trọng điểm phát triển và các định hướng cơ bản.

BÌNH LUẬN

An Bien Software 0